Ict & media

INTERACTIEVE APP-CIRKEL

Uitleg App-Cirkel Scholengemeenschap Novus

Binnencirkel

  • Sterk ondersteund
  • Voor deze apps zijn licenties beschikbaar 
  • Voor deze apps zijn handleidingen of filmpjes beschikbaar

Buitencirkel

  • Beperkt ondersteund
  • Van deze apps zijn er meestal gratis basisversies beschikbaar 
  • Afhankelijk van de school zijn er voor deze apps soms licenties beschikbaar
  • Voor deze apps zijn er soms handleidingen en/of filmpjes beschikbaar

Opmerking: De lijst aan inspirerende apps is eigenlijk oneindig. De cirkel wordt regelmatig geüpdatet.

Buiten de cirkel

Hier vinden we apps terug die we beter niet gebruiken in onze lespraktijk. Het zijn apps die een risico vormen om volgende redenen:

  • Bezorgdheid over privacy-instellingen en datatoegang.
  • Geen of weinig educatieve waarde: Apps gericht op entertainment, met weinig leerzame content.
  • Ongepaste inhoud: Mogelijkheid tot pesten, seksueel expliciete beelden of gewelddadige content.