Vragen aan ChatGPT

Kan je als leerkracht ChatGPT gebruiken in je lespraktijk?

Ik vermoed van wel. In de eerste plaats gebruik ik ChatGPT meestal om ideeën op te doen over allerlei onderwerpen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat ChatGPT geen zoekmachine is zoals Google, maar een krachtig taalmodel.

Het werkt precies zoals je zou verwachten van een chat: je typt een opdracht of vraag, en ChatGPT antwoordt zoals een mens dat ook zou doen – maar dan nog een stuk sneller. Je moet alleen wel even weten hoe je toegang krijgt tot ChatGPT.

Om Chat GPT te gebruiken, heb je eerst een account nodig bij OpenAI. Dat is het bedrijf achter de slimme chatbot.

Je kan een account aanmaken of inloggen met je Google-account. Daarnaast moet je wel een telefoonnummer ingeven. OpenAI vraagt dit om te vermijden dat iemand meerdere accounts zou aanmaken. Je krijgt dan een berichtje met een code die je moet invoeren.

Leuk, zo’n chatvenster, maar wat moet je nou eigenlijk invullen om een zinnige reactie uit ChatGPT te halen? Wij zetten een paar tips voor je op een rij.

 • ChatGPT snapt context

In tegenstelling tot veel ‘slimme’ assistenten, snapt ChatGPT de context van een gesprek. Stel: je vraagt hem om een tekst samen te vatten. Je krijgt een samenvatting, maar je vindt hem tóch nog iets te lang. Dan hoef je vervolgens alleen maar ‘maak hem nog korter’ te typen – ChatGPT snapt dan wat je bedoelt.

 • Teksten plakken kan

Je kunt een vraag stellen, en daarbij een tekst plakken waar ChatGPT mee aan de slag moet. Bijvoorbeeld: ‘schrijf een speelsere versie van de volgende tekst:’ met daaronder een geplakte tekst. ChatGPT kan de opdracht en de tekst van elkaar onderscheiden.

 • ChatGPT is een meester in stijlen

‘Geef antwoord in de stijl van Shakespeare’, ‘schrijf het op als een rap’, ‘maak er een Sinterklaasgedicht van’: ChatGPT kan zijn antwoorden helemaal schrijven in een bepaalde stijl. Maak hier dus vooral gebruik van.

 • ChatGPT kan programmeren

Heb je een stuk code geschreven, bijvoorbeeld voor een app of game, maar weet je even niet hoe je verder moet? ChatGPT kan deze code voor je aanvullen. Echt efficiënt is de code echter over het algemeen niet – maar vaak werkt het uiteindelijk wel!

 • Kennis met een limiet

De zogenaamde dataset van ChatGPT – dus de informatie waarmee de chatbot gevoed is – stamt van 2021. Vraag je dus naar de specificaties van de nieuwste iPhone, of naar recente gebeurtenissen, dan kan hij hier niet op antwoorden. Met de nieuwe Bing AI, die werkt op basis van ChatGPT, of Bard van Google kan dit bijvoorbeeld wél.

Bij het schrijven van dit artikel maak ik gebruik van de gratis versie van ChatGPT en dat is versie 3.5. Versie 4 is betalend en vele malen krachtiger. Ik heb hieronder een paar vragen of prompts opgelijst die je als leerkracht kan stellen aan ChatGPT.

 

Lesmateriaal maken

 

 1. Schrijf een lesplan over [vul onderwerp in] voor het [vul leerjaar in]. Tijdsduur [vul het aantal minuten in]. Ik zou graag aan volgende doelen werken: [doelen oplijsten]

 2. Maak 20 optelsommen tot honderd zonder uitkomst.
  Vervolg: Maak 20 optelsommen tot honderd met de uitkomst (verbeterblad)

 3. Maak een tutorial voor een leerling uit het [vul leerjaar in] om [lesonderwerp] beter te begrijpen.

 4. Genereer open vragen voor discussie in de klas over volgend onderwerp: [lesonderwerp]

 5. Creëer 3 reflectievragen voor een klassikale discussie over [onderwerp]

 

Communiceer met ouders

 1. Reageer op een beleefde toon op deze boze ouder en laat hem weten dat ik mijn best doe. [tekst e-mail ouder plakken]

 2. Schrijf op behulpzame toon een e-mail naar de ouders waarin u hen laat weten wat we volgende maand gaan leren. [vul lesdoelen in]

 3. Maak een nieuwsbrief voor ouders om hen op de hoogte te stellen van aankomende excursies [excursies toevoegen]

 4. Wat zijn enkele effectieve strategieën om te communiceren met ouders die boos of ontevreden zijn over de prestaties van hun kind in de klas?

 5. Hoe kan ik omgaan met zorgen of klachten van ouders die een andere culturele of opleidingsachtergrond hebben dan ikzelf?

 6. Wat kan ik als leerkracht doen om ouders te betrekken in het leerproces en een positieve relatie met hen te bevorderen?

 7. Hoe kan ik omgaan met moeilijke gesprekken met ouders, zoals gesprekken over gedrag of disciplinaire kwesties?

 8. Welke hulpmiddelen of ondersteuning zijn beschikbaar om mij als leerkracht te helpen omgaan met uitdagende situaties met betrekking tot ouders?

 9. Hoe kan ik bij ouders duidelijke verwachtingen scheppen over hun rol bij het ondersteunen van het leren en de vooruitgang van hun kind?

 10. Welke stappen kan ik als leerkracht ondernemen om vertrouwen en een sterke band met ouders op te bouwen?

 11. Geef enkele strategieën voor het effectief communiceren van belangrijke informatie aan ouders, zoals aankomende evenementen of veranderingen in het leerplan?

 12. Wat moet ik als leerkracht doen als een ouder vijandig of confronterend wordt tijdens een vergadering of gesprek, en hoe kan ik de situatie ontmijnen terwijl ik toch hun zorgen wegneem?

   

Differentiatie

 1. Maak een tekst over [lesonderwerp] op het niveau van het eerste leerjaar.

  Vervolg met 'herschrijf het op het niveau van het zesde leerjaar'.

  Vervolg met 'herschrijf het op etc.

 2. Kunt u enkele wijzigingen voorstellen die ik kan aanbrengen in mijn bestaande lesplan om beter tegemoet te komen aan de behoeften van diverse leerlingen? [plak lesplan]

 3. Vat dit artikel samen. [plak artikel]

 4. Kunt u hulp bieden bij het differentiëren van de instructie voor leerlingen met speciale behoeften, zoals [een visuele beperking of ADHD of …]

 5. Kunt u enkele wijzigingen voorstellen die in de tekst kunnen worden aangebracht om deze toegankelijker te maken voor lezers die moeite hebben?

 6. Kunt u strategieën of activiteiten aanbevelen die kunnen worden gebruikt om de tekst op te splitsen in kleinere, beter beheersbare delen voor lezers die moeite hebben met lezen?

 7. Zijn er woorden die bijzonder uitdagend kunnen zijn voor lezers die moeite hebben met lezen? Hoe kunnen we deze vereenvoudigen of uitleggen op een manier die gemakkelijker te begrijpen is? [plak artikel]

 8. Hoe kunnen we extra ondersteuning of aanpassingen bieden, zoals extra tijd of aangepaste beoordelingen, om ervoor te zorgen dat lezers die moeite hebben volledig kunnen deelnemen aan en profiteren van de les?

 9. Geef suggesties om sociaal-emotioneel leren in mijn lessen te integreren.

 

Feedback voor leerlingen

 

 1. Reageer op [plak de reactie van de leerling hier]. Vervolg met “herschrijf op een vriendelijke toon”

 2. Geef deze leerling tips over hoe hij zijn schrijfvaardigheid kan verbeteren [plak de reactie van de leerling hier]

 3. Geef persoonlijke feedback aan de leerling [plak de reactie van de leerling hier]

 4. Schrijf 50 verschillende feedback opmerkingen die vergelijkbaar zijn met ‘goed gedaan’.

 5. Kun je enkele voorbeelden geven van feedback die leerlingen effectief aanmoedigt om over hun werk na te denken en herzieningen aan te brengen?

 6. Kunt u, op basis van de reactie van de leerling, één specifiek ding noemen dat hij/zij bijzonder goed heeft gedaan en daar feedback op geven? [plak de reactie van de leerling hier]

   

Schrijf evaluaties

 

 1. Schrijf twintig ideeën over hoe je leerlingen kunt evalueren, zonder dat het om een toets gaat

 2. Hoe kunnen we een groepsactiviteit ontwerpen die de samenwerkings- en communicatievaardigheden van leerlingen beoordeelt, evenals hun begrip van de leerstof?

 3. Wat voor soort creatieve schrijfopdracht kunnen we geven om het begrip van studenten over [onderwerp] en hun vermogen om dit effectief te communiceren te beoordelen?

 4. Kunt u een debat of discussieonderwerp aanbevelen voor leerlingen van het [leerjaar] waarmee leerlingen hun kritische denk- en argumentatievaardigheden kunnen demonstreren?

 

Professionele ontwikkeling

 

 1. Hoe kan ik technologie gebruiken om het leren en de betrokkenheid van studenten te verbeteren, en wat zijn enkele effectieve digitale hulpmiddelen en bronnen die ik kan gebruiken?

 2. Wat is projectmatig leren? Hoe kan ik deze aanpak gebruiken om diepere leer- en kritische denkvaardigheden bij mijn leerlingen te bevorderen?

 3. Leg onderzoekend leren uit, en hoe kan ik deze aanpak gebruiken om leerlingen aan te moedigen vragen te stellen en kritisch over de stof na te denken?

 4. Hoe kan ik blended learning gebruiken om traditioneel klassikaal onderwijs te combineren met online leermiddelen, en wat zijn enkele effectieve modellen en strategieën om dit te doen?

 5. Wat zijn enkele effectieve strategieën om samenwerking, communicatie en teamwerk onder mijn leerlingen te bevorderen, en hoe kan ik deze vaardigheden gebruiken om hun leerproces te verbeteren?

 

Je kan beslist nog heel wat andere vragen bedenken die je kan stellen aan ChatGPT of pas deze prompts aan voor eigen gebruik.

 

Enkele tips en tricks voor een efficiënt gebruik

Stel duidelijke en specifieke vragen.

Laat delen van een gegeven antwoord opnieuw schrijven indien je niet tevreden bent.

Vraag alternatieven, begin eventueel een nieuwe chat.

Gebruik ChatGPT als inspiratiebron, maar blijf eigenaar van wat je schrijft.

Het is zeer belangrijk om zelf zeer kritisch te blijven wat de aangeboden inhoud betreft.

Neem geen beslissingen op basis van de info die ChatGPT je gaf.